Min C-uppsats om Jesusrörelsen

Under våren har jag i mina teologistudier skrivit en C-uppsats med titeln: Enade gräsrötter i lappade jeans – En studie i Jesusrörelsens föreställningar om och inflytande på samfunden, församlingarna och ekumeniken. Jesusrörelsen var en kristen väckelserörelse som främst riktade sig till ungdomar och som växte fram i slutet av 1960-talet och in på 1970-talet i Kaliforniens […]