Jesusmarsch under nordiska Jesusfestivalen 1974 i Stockholm. Foto: Jan-Gunnar Jansson.Under våren har jag i mina teologistudier skrivit en C-uppsats med titeln: Enade gräsrötter i lappade jeans – En studie i Jesusrörelsens föreställningar om och inflytande på samfunden, församlingarna och ekumeniken.

Jesusrörelsen var en kristen väckelserörelse som främst riktade sig till ungdomar och som växte fram i slutet av 1960-talet och in på 1970-talet i Kaliforniens hippiekultur och som snabbt spreds över världen, även till Sverige.

Det som har gjort mig intresserad av Jesusrörelsen är att jag under min uppväxt har fått höra många berättelser och erfarenheter från den här tiden från framförallt mina föräldrar som var engagerade i Jesusrörelsen. Speciellt min mor Ulla Östersjö-Jansson var mycket aktiv som organisatör och förkunnare i olika Jesuskonferenser runtom i Sverige. Dessa konferenser och även Jesusrörelsen i sig hade en stark ekumenisk inriktning, vilket innebar att det fanns en stark enhet över samfundsgränser.

Syftet med den här uppsatsen är att kritiskt granska och beskriva den väckelserörelse som främst riktade sig till ungdomar och som växte fram i Sverige under 1970-talet och kallades Jesusrörelsen, men även att undersöka och analysera den svenska Jesusrörelsens föreställningar om och inflytande på samfunden, församlingarna och ekumeniken.

Uppsatsen kan du läsa här i pdf-format:
Uppsats Samuel Östersjö – Enade gräsrötter i lappade jeans (789 KB)